CAMERA HÀNH TRÌNH HỢP CHUẨN, HỢP QUY

CAMERA HÀNH TRÌNH HỢP CHUẨN NGHỊ ĐỊNH 10/2020 Theo thông tư 12/2020 bổ sung, chỉnh sửa nghị định 10/2020NĐ-CP, quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Theo thông tư này, căn cứ nghị định số 12/2020NĐ-CP có 1 số quy định chi tiết và bổ sung đáng chú ý...

CAMERA HÀNH TRÌNH HỢP CHUẨN

QUY ĐỊNH LẮP CAMERA GIÁM SÁT THEO NGHỊ ĐỊNH 10/2020 & THÔNG TƯ 12/2020 Theo Nghị định quy định trước ngày 1/7/2021, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả lái xe) trở lên, các xe vận tải hàng hóa bằng xe container, xe đầu kéo BẮT BUỘC phải lắp camera hành trình để đảm bảo ghi và lưu trữ...